news
 
09-09-2015  
I will join the autumn exhibition 'Leden in beeld' of Kunstliefde.
On display from September 12 untill October 11.
   
Ik neem deel aan de najaars ledententoonstelling 'Leden in beeld' van Kunstliefde.
Van 12 september - 11 oktober.
   
20-07-2015  
I will join the 'Nieuwe Kunstmarkt', Utrecht, 2015
September 4, 5 and 6.
   
Ik ben geselecteerd voor 'De Nieuwe Kunstmarkt', Janskerkhof, Utrecht, 2015
Op 4, 5 en 6 september.
   
03-02-2015  
I will join the exhibition 'In Beweging' of Kunstliefde.
On display from March 14 untill April 12 2015
   
Ik neem deel aan de voorjaars ledententoonstelling 'In Beweging' van Kunstliefde.
14 maart t/m 12 april 2015
   
10-09-2014  

I will join the autumn exhibition 'Z.T.' of Kunstliefde.
On display untill October 13.

I also have a painting on display in the exhibition 'Da Capo al Fine'. An exhibition by members of Kunstliefde with Künstlerverein Malkasten in Düsseldorf (Dtsl)
This exhibition will end november 23.

   

Ik neem deel aan de najaars ledententoonstelling 'Z.T.' van Kunstliefde.
Nog te zien t/m 12 oktober.

Ook ben ik deelnemer aan de tentoonstelling 'Da Capo al Fine'. Een tentoonstelling, door leden van Kunstliefde die nu exposeren bij Künstlerverein Malkasten in Düsseldorf (Dtsl) De tentoonstelling duurt nog tot 23 november.

   
20-08-2014  
 
50 Utrechtse kunstenaars
The last year and a half, the artdealer Marcel Gieling did interview fifty contemporary Utrecht artists for the cultural blog of DUIC. These fifty interviews now are bundled into a book that will be presented on August 30th in Galery KUUB. There will be a ten days lasting exhibition with works of all the artists.

 

De afgelopen anderhalf jaar heeft de Utrechtse kunsthandelaar Marcel Gieling uitvoerig gesproken met vijftig hedendaagse Utrechtse beeldende kunstenaars. Hij deed daar periodiek verslag van in de Utrechtste internetkrant DUIC. Deze vijftig portretten zijn nu in een boek gebundeld dat op zaterdag 30 augustus 2014 wordt gepresenteerd in KuuB. Pieterstraat 3 in Utrecht.Tevens wordt dan de tiendaagse tentoonstelling geopend waar werk van deze kunstenaars te zien zal zijn.

   
01-05-2014  
On Sunday, June 1st and 8th, my studio will be open to the public during the 'Atelierroute Utrecht 2014'. Opening times: 13.00 - 18.00 h. You're most welcome!
   
Op zondag 1 en 8 juni is mijn atelier weer open voor publiek tijdens de Atelierroute Utrecht 2014. Openingstijden: 13.00 - 18.00 uur. U bent van harte welkom.
   
   
25-02-2014  
Two new 'Street Views' on display. Take a look, please >>
   

17-02-2014

 

Al my 'Street Views' will be on display at Peter Schiffer, Nachtegaalstraat 57, Utrecht. From March 5 on.

Al mijn 'Straatschilderijen' zullen vanaf 5 maart a.s. te zien zijn bij Peter Schiffer, Nachtegaalstraat 57, Utrecht.

   

14-02-2014

 

The new exhibition at "Kunstliefde" will be held next March. The title has been chosen "Da Capo al Fine", to celebrate the opening of the new Tivoli-Vredenburg Music Hall Utrecht in June of this year.
I am preparing a couple of big paintings of the new building and I hope one or two will be accepted by the commission. Here is the preview ...>>>

De nieuwe ledententoonstelling van Kunstliefde heeft als thema "Da capo al fine". Aanleiding is de opening van het nieuwe VredenburgTivoli.
Ik ben bezig met een paar grote schilderijen van het nieuwe gebouw. Ik hoop met één of twee aan de tentoonstelling mee te kunnen doen. Bekijk hier een voorproefje ...>>>